Ekspedisjonsfaktor

12%
  • Type tur: Telttur
  • Lokasjon: Bay of pigs, Trinidad, Vinales
  • Turfølge: Henrik, Kristian og Magnus
  • Terreng: variert
  • Varighet: 4 dager
  • Utfordringer: –
  • Vær: Variert
  • Observasjoner: Kyr
  • Trivsel (ja/nei): ja